शरीर कातडी तुकतुकीत करण्याचे किंवा जखम धुण्याचे औषधी द्रव